ESILEHT
RIIGID
REISIKIRJAD
FOORUM
GALERII
KOMMERTS
KULTUUR
TEGIJAD
TERAD
UUDISED
KONTAKT
JUMALAD HINDUISMIS

Allikas: vabatõlge raamatust T.C Majupuria ja R. Kumar "Gods & Goddesses"

Alustame Veedades (ilmutatud raamatud) mainitud jumalatega. Tähtsamad Veedades toodud jumalad on:

1. Indra
2. Agni (tulejumal)
3. Surya (seotud Päikese ja pühapäevaga)
4. Vayu või Pavana (tuulejumal ja jumalate sõnumitetooja)
5. Varuna (veejumal)
6. Yama (surma- ja kohtumõistmise jumal)
7. Soma või Chandra (seotud Kuu ja esmaspäevaa ja loetakse taimede valitsejaks)
8. Kuvera (deemonite päälik, seotud allilmaga)

INDRA

Jumalate päälik ja vihmade saatja. Arvatakse olevat Universumi kaitsjaks ja ida poolse veerandi valitseja. Indrat kirjeldatakse kui tugeva kehaehitusega meest, kullas ja purpuris. Omab mitut kuju. Ta sõidab säravkuldsel kaarikul, mida veavad 2 kollakaspruuni hobust. Hoiab käes vajra't pikserauda(saua) ja võrku, millega ta püüab oma vaenlasi. Tal on ka nooled ja muud relvad. Indra ratsutab elevandi seljas, kelle nimi on Airavata. Mõnikord jookseb tal sabas ka koer nimega Sarama, mida on mõnikord identifitseeritud, kui koidikut. Ta joob soma't või amrita't.

Märkus: soma on hallutsinogeense toimega jook, tõenäoliselt seentest, hindu preestrid ja rändmungad sadhud kipuvad seda tarvitama, üldjuhul teised seda ei joo.

Hindud soovivad pärast surma sattuda Indra taevasse ehk Indralok'ki. Tema taevast linna kutsutakse Amravati ja tema aed on Nandan.

TÄHTSAMAD JUMALAD HINDUISMIS

Hindu usub ka ühte Kõrgeimat Olendit või Maha-Ishwara või Bhagwan, mis on kõikvõimas. Kõrgeimat Olendit saab intellektuaalselt või vaimselt andekate inimeste poolt kujutleda abstraktsena, aga ilmalikud inimesed vajavad oma riitusteks mingit kindlat vormi ja tundeavaldust. Seetõttu on Ülim Olend personaliseeritud mitmete jumalate poolt. Elu seisneb loomises, hoidmises (säilitamises) ja hävitamises (purustamises). Seetõttu on Hinduismis 3 olulisemat jumalat.

1. BRAHMA, Looja
2. VISHNU, Hoidja
3. SHIVA või ka Mahesh, Hävitaja

Neid kolme jumalat kutsutakse Hindu triaadiks või kolmainsuseks.

Brahma Loomise valitseja ja tal on neli nägu, mis esindavad maa eri väärtust. Ta on ka tarkuse jumal. Talle kuuluvad Veedad, tarkuse ja õppimise raamat ühes tema kätest. Ühes käes on samuti pärlikee, et arvet pidada aja kulgemise üle või ohvrilusikas, mis on vaimse loomu sümboliks. Neljas käsi on tõstetud, et kõiki õnnistada. Samuti kannab ta vett Kamandalus (veepotis), osutamaks, et Universum on arenenud veest.

Märkus: Üllataval kombel on Brahma hindude poolt väga vähesel määral kummardatud. Kogu India peale on vist ainult 2 templit, mis pühendatud Brahmale. Üks tempel on Pushkaris (Rajasthani osariik).

Mütoloogiast pärit lugu räägib, et kord ta valetas ja jumal Shiva needuse tõttu, kaotas ta oma positsiooni aupaiste, millega on seletatav ka eelnev märkus.

Vishnu On kaitsja ja hoidja kehastuseks. Ta on väga populaarne, omades kaastundlikku iseloomu ja omadusi. Vishnut kummardatakse kas eraldi või koos oma kaaslanna Lakshmiga, kes on heaolu (õnne ja rikkuse) jumalannaks.

Shiva Samuti väga populaarne jumalus. Tihti seostatud ka lingam (fallose) kummardamisega, mis on seotud viljakusega.

Vishnu 10 inkarnatsiooni

Vishnu ülesandeks on hoida maailma hävimise eest, seetõttu ilmub ta aeg ajalt siia ilma ka sureliku inkarnatsiooni ehk avataarana.

1.Matsya (kala), ilmus pool mehe - pool kalana. Selles inkarnatsioonis päästis ta Manu, suure õpetaja ja seaduste looja, suure üleujutuse küüsist, mis ähvardas hävitada kogu elu maal.

2. Kurma (kilpkonn). Ilmus pool kilpkonnana - pool mehena. Aitas jumalatel ookeanist merevaiku amrita välja uhtuda. Ta võttis kilpkonna kuju ja läks Mandara mäe alla. Tema suur selg sai aluseks, millel mägi sai pöörelda.

3. Varaha (metssiga). Selles kehastuses hävitas ta deemon Hiranyaksha, kes üritas maad merre tõugata.

4. Narsimha (pool lõvi - pool mees). Selles kehastuses tappis ta deemoni nimega Hiranyakashipu, kes esitles ennast kui jumalat ja ei lubanud hindudel Vishnut kummardada.

5. Vaman (härjapõlvlane). Selles kehastuses võitis Vishnu maa tagasi deemonite kuningalt Balilt. Kehastudes härjapõlvseks Braahminiks palus ta Balilt vaid 3 sammu pikkusega maatükikest, kus ta saaks mediteerida. Bali, keda tuntakse, kui lihtsameelselt heldet, nõustus. Vishnu aga hakkas kasvama ja kasvama ja kahe sammuga kattis ta kogu maa ja taeva ning kolmanda astus ta Balile pähe, tõugates ta Universumi sügavikku, kogu tema deemonitest kaaskonnaga.

Märkus: Braahminid on hindude neljast kastist kõige kõrgem. Enamasti on tegu preestrite ja õpetlastega seega vaimueliidiga.

6. Parashurama (Braahmin kirvega). Võttis sõdur Braahmini sõjakirvega kuju, et tulla toime Kshatriyatega (sõjaväelaste ja valitsejate kast).

7. Rama või Dasharatha-Rama. Üks Vishnu populaarsemaid kehastusi. Rama oli keskne kuju Ramayana loos. Rama tappis Ravana, 10 pealise Lanka valitseja, kes varastas Rama abikaasa Sita. Ramat aitas selles võitluses tuntud ahvjumal Hanuman.

8. Krishna - üks populaarsemaid Vishnu kehastusi. Loetakse mitme vooruse sümboliks. Tema järgijad loevad teda Ülemvalitsejaks. Ta on võimeka riigi- ja sõjamehe sümboliks, samuti on ta suur filosoof ja õpetaja. Ta on armastuse, rõõmu ja pühendumise sümboliks. Krishna armastus Radha vastu on allegooria ülima olendi ühendusest Loodusega. Krishna kohta lugege raamatust Bhagavad Gita.

9. Buddha. Mõned õpetlased on arvamusel, et Buddha lisati siis, kui budism hakkas Indias laialdaselt levima ja oli vaja budismi kuidagi hinduismile allutada. Nii on mõned paigutanud üheksandaks inkarnatsiooniks hoopis Krishna vanema venna Balrama.

10. Kalki (Hävitaja). Tulevikus ilmuv inkarnatsioon. Kalki (Kalanki) saab sündima Kaliyuga (praeguse pimeda ajastu) lõpus. Temast saab uue ajastu yuga kuulutaja. Ta saab sündima preestri perekonnas siis, kui maailmas tõuseb vajadus uue korra ja seaduslikkuse järele. Saabub ta valge hobuse seljas. Teda iseloomustavad ebainimlikud võimed ja ettenägemisvõime.