ESILEHT
RIIGID
REISIKIRJAD
FOORUM
GALERII
KOMMERTS
KULTUUR
TEGIJAD
TERAD
UUDISED
KONTAKT
ZEN BUDISMIST

Allikas: The Japanese Art of War (Understanding the culture of strategy) THOMAS CLEARY

Kui te ei suuna teadvust (meelt) ei kuhugi, siis ta läheb kehasse ja jaotub kõikide kehaosade vahel laiali. Kui teadvus jõuab teie kätte, siis käsi hakkab tegutsema õieti. Kui teadvus jõuab teie jalga, siis jalg hakkab tegutsema õieti. Kui teadvus jõuab teie silmadesse, siis silmad hakkavad õieti täitma oma funktsioone.

Kui te suunate teadvuse ühte ossa, siis see osa saab üle täidetud ja kaotab liikuvuse. Kui te lihtsalt mõtlete millegist, siis teie teadvus saab üle täidetud teie mõtetest. Seepärast loobuge mõtetest ja arutlustest, unustage oma keha ja ärge oma teadvust mitte millegil fikseerige. Sellisel juhul, kui teadvus asub teie kehas, hakkab ta tegutsema laitmatult ja täidab oma funktsioone kiiresti.

Ühte kohta teadvuse suunamist nimetatakse "ühetaolisusse langemiseks". Loetakse, et ühetaolisus - see on kinnistumine ühte kohta. Kinnistumine millegisse ainsasse, mis see ka oleks, on langemine ühetaolisusse. Järgmised Teed väldivad kinnistumist:

Kui inimene ei mõtle: "Kuhu ma pean oma tähelepanu suunama", siis tema teadvus valgub mööda keha laiali ja liigub takistamatult igas suunas. Kui inimene ei fikseeri millegil oma teadvust, aga lubab sellel vabalt liikuda, siis kas see inimene ei käitu ideaalselt, võimaldades teadvusel reageerida vastase igale liigutusele.

Teadvuse (meele) mitteolemine - see on sama mis algne teadvus. See ei peatu ega fikseeru üheski kohas. Mitteolevale teadvusele on võõras enese teadvustamine, ta täidab keha ja jaotub laiali mööda kogu sise ja välis ilma.

Mitteolev meel ei viibi kuskil. Tal ei ole midagi ühist ei puu, ei kiviga. Kui teadvus ei peatu millegil, siis on tegu mitteoleva teadvusega. Kui ta siiski kuskil peatub, tähendab temas siiski midagi on. Kui aga teadvuses ei ole midagi, siis ongi tegu mitteoleva teadvusega. Sellist teadvust nimetatakse ka mitteolevaks teadvus-mõtteks.

...

Teadvuse (meele) mitteolemine - see on sama mis algne teadvus. See ei peatu ega fikseeru üheski kohas. Mitteolevale teadvusele on võõras enese teadvustamine, ta täidab keha ja jaotub laiali mööda kogu sise ja välis ilma.

Mitteolev meel ei viibi kuskil. Tal ei ole midagi ühist ei puu, ei kiviga. Kui teadvus ei peatu millegil, siis on tegu mitteoleva teadvusega. Kui ta siiski kuskil peatub, tähendab temas siiski midagi on. Kui aga teadvuses ei ole midagi, siis ongi tegu mitteoleva teadvusega. Sellist teadvust nimetatakse ka mitteolevaks teadvus-mõtteks.


KÕIKSUSE TOIMIMINE

Elu on nagu paat: kas heiskad purje, tüürid või aerutad, paat kannab sind, ja ilma paadita oled sa - ei miski. Kui seilad paadis, siis vaid sellega sunnid paati olema paat.

Tasub selle üle mõtiskleda. Sest sel momendil, kui sa oled paadis, on paat sinu jaoks terveks maailmaks. Isegi taevas, vesi ja kallas saavad paadile vaid mõjudeks, välisteks mõjudeks, mis ei ole paat.

Seetõttu elu ise on põhjus, mis sunnib meid elama, ta teeb meid sellisteks nagu me oleme.

Kui seilad paadis, teadvus (meel) ja keha, objekt ja subjekt - kõik on paadi toimimine. Kogu maa ja kogu universum on paadi toimimine. Meie, kes me oleme elu, elu, mis on meie - kõik on üks ja see sama.

Dogen Dzendzi (1200 - 1253)